OFERTA NA ZARZĄDZANIE

HEGRA Nieruchomości to profesjonalna firma specjalizująca się w zarządzaniu i administrowaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi. Oferujemy kompleksowe usługi, które w pełni zaspokoją potrzeby Twojej Wspólnoty. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, zapewnimy Ci skuteczne rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Twojej nieruchomości i osiedla.


Zarząd HEGRA Nieruchomości w Bydgoszczy poniżej przedstawia ofertę współpracy w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomością wspólną opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa tj.:

 • Ustawie o własności lokali,
 • Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Prawie budowlanym
 • Kodeksie cywilnym

oraz na Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości.


Ze swej strony gwarantujemy profesjonalizm, niezawodność, bezpieczeństwo i stabilność !!!

Dla zapewnienia fachowej obsługi w zakresie konserwacji, napraw i remontów wykorzystujemy zarówno własną ekipę konserwatorów, jak i od lat współpracujące z nami wyspecjalizowane firmy dysponujące sprzętem niezbędnym do usuwania wszelkich usterek mogących wystąpić w nieruchomości.


W ramach realizacji zadań zarządczych wykonujemy do wyboru następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym
 • organizowanie kontroli i przeglądów określonych prawem budowlanym
 • przygotowanie i zawieranie umów z firmami wybranymi przez Wspólnotę w zakresie napraw, konserwacji, remontów i utrzymania czystości oraz nadzór nad ich realizacją
 • zawieranie i egzekwowanie umów z dostawcami mediów
 • zapewnienie działania ekipy awaryjnej
 • naliczanie i rozliczanie wnoszonych opłat
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie całej nieruchomości i odrębnie dla każdego lokalu
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczych i rocznych i wieloletnich planów remontowych nieruchomości
 • sporządzanie analiz ekonomicznych
 • windykowanie należności
 • przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów uchwał, regulaminów i statutów
 • organizowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wykonywanie uchwał podjętych na zebraniach Wspólnoty
 • rozpatrywanie spraw wnoszonych przez właścicieli lokali
 • udzielanie odpowiedzi na korespondencję w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty

Oferujemy konkurencyjne stawki za zarządzanie!!!


Wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione jest od zakresu zleconych czynności, stanu technicznego oraz umiejscowienia nieruchomości. Ustalane jest zawsze w drodze negocjacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny tel. 663-77-77-55.

HEGRA Nieruchomości jako zarządca Państwa nieruchomości, to właściwy wybór!!!


Zapraszamy do współpracy!

HEGRA NIERUCHOMOŚCI
ul. Gdyńska 8B
85-713 Bydgoszcz