ADMINISTROWANIE NAJMEM

HEGRA Nieruchomości obsługuje kompleksowo indywidualne lokale mieszkalne, domy oraz lokale użytkowe.

Oferta skierowana jest do Właścicieli, którzy nie mają możliwości lub czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z obsługą wynajętych lokali mieszkalnych.

W ramach umowy o administrowanie przejmiemy obowiązki wynikające z posiadania i wynajmowania przez Państwa lokali mieszkalnych.

Istotą proponowanej usługi jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, wprowadzanie uzasadnionych udogodnień, wyszukiwanie dobrych najemców.


Administrowanie najmem to przede wszystkim:

 • poszukiwanie najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczenia ogłoszeń na portalach internetowych, organizowaniu wizyt na nieruchomości, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców i prowadzeniu negocjacji,
 • podpisanie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • dbanie o należyty stan lokalu poprzez nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • obsługa rozliczeń pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług oraz urzędem skarbowym,
 • obsługa techniczna (tzw. Złota rączka) mieszkania w zakresie drobnych napraw i konserwacji,
 • organizowanie prac remontowychi malowania w okresach pomiędzy najmem,
 • przesyłanie comiesięcznego czytelnego rozliczenia.

Niektóre z korzyści wynikających z przekazania wynajmowanej nieruchomości w obsługę profesjonalnej firmie to:

 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy i nadzór nad mieszkaniem,
 • pełna kontrola nad terminowością dokonywania opłat
 • dokumentacja finansowa gromadzona w jednym miejscu, chronologicznie, dostępna w każdym momencie,
 • comiesięczny przelew środków netto, po uregulowaniu wszelkich rachunków i zaliczek na podatek dochodowy,
 • faktura VAT za usługę dokumentująca poniesione koszty obsługi lokalu.

Oto do kogo w szczególności adresujemy nasze usługi:

 • prywatni inwestorzy posiadający jedno lub więcej mieszkań przeznaczonych na wynajem,
 • osoby przebywające stale za granicą a posiadające mieszkanie nadające się pod wynajem,
 • deweloperzy zainteresowani wynajęciem lokali, których sprzedaż w obecnej sytuacji jest utrudniona lub naraża firmę na straty,
 • banki zarządzające mieszkaniami odzyskanymi po windykacjach.

 

A wszystko to dostosowane do indywidualnych potrzeb Właściciela.

 


Zapraszamy do współpracy!

HEGRA NIERUCHOMOŚCI
ul. Gdyńska 8B
85-713 Bydgoszcz